شناسه خبر :۶۹۴۰

ادامه امداد رسانی بسیج سازندگی اردبیل در مناطق سیل زده مازندران و گلستان

 

 دو هفته ای از وضعیت سیل زدگان در مناطق شمال کشور می گذرد اما از همان اوایل سیل در این مناطق سپاه و بسیج همچنان در کنار مردم برای خدمت رسانی و کمک رسانی به فعالیت های خود در این مناطق سیل زده ادامه دارد.

    تازه ها