صندوق قرض الحسنه

شرکت تعاونی اشتغال زایی فرآورده های لبنی

در هفته دفاع مقدس انجام پذیرفت. بازدید معاونت محترم هماهنگ کننده سپاه کربلا مازندران و فرمانده محترم سپاه ناحیه و مسئول بسیج سازندگی از شرکت تعاونی اشتغال زایی فرآورده های لبنی با مشارکت اعضای صندوق قرض الحسنه روستای اِوارد بخش هزارجریب شهرستان گلوگاه .

صندوق قرض الحسنه نمونه روستای سمسکنده شهرستان ساری

بازدید جناب سرهنگ الله بداشتی جانشین بسیج سازندگی کشور، آقای هوشمندی معاون اعتبارات بانک رسالت کشور، آقای یزدی زاده مدیرکل امور شعب بانک رسالت استان و جناب سرهنگ اقبالپور رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران از صندوق قرض الحسنه نمونه (حضرت فاطمه الزهرا (س) ) روستای سمسکنده شهرستان ساری .

امرار معاش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، از سـال 97 بـه یکبـاره شـرایط اقتصـادی کشـور رو بـه وخامـت گذاشت این مسـئله روی زندگی اهالی روسـتای علی آباد سفلی در منطقه هشترود استان آذربایجان شرقی نیز مؤثر بود. اهالی این روستا از همان سال تصمیم گرفتند صندوقی را تشکیل دهنـد تـا بتواننـد دردی از مـردم…