اقتصاد مقاومتی، قطب اقتصادی و صنایع تبدیلی

عرصه اقتصاد مقاومتی ( پرورش ماهیان خاویاری، کاسپین خاویار لاریم )

جناب سرهنگ الله بداشتی جانشین بسیج سازندگی کشور ، آقای هوشمندی معاون اعتبارات بانک رسالت کشور، آقای یزدی زاده مدیرکل امور شعب بانک رسالت استان و سرهنگ اقبالپور رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و هیأت همراه از عرصه اقتصاد مقاومتی (دکتر ابراهیمیان ) پرورش ماهیان خاویاری، کاسپین خاویار لاریم در…