شنبه 1400/02/18 - 13:00

در این نشست که با حضور اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و جراید مکتوب استان برگزار شد، جناب سرهنگ اقبالپور رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های سازمان بسیج سازندگی استان مازندران در سال 99 پرداخت و همچنین نمای کلی برنامه های سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در سال جاری ارائه شد .