یکشنبه 1399/07/13 - 09:38

 دوره آموزشی تکثیر و پرورش دام سبک ( گوسفند و بز ) در مرکز مهارتی سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران (دهکده اقتصاد مقاومتی - سمسکنده ) برگزار شد. در این دوره آموزشی، پاسداران بازنشسته و فرماندهان پایگاه ها حضور داشتند با مراحل تکثیر و پرورش، ساختمان نگهداری ، تغذیه، تعیین هویت و بهداشت و در نهایت بهره وری آشنا شدند. دکتر موسوی مدرس این کارگاه آموزشی، ظرفیت های موجود استان مازندران را مقتنم شمرد و با اشاره به فراوانی علوفه و زمین های زراعی جهت کشت نهاده های دامی فعالیت در این عرصه را گامی موثر برای اجرایی نمودن جهش تولید عنوان کرد . سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران، دوره های آموزشی گوناگونی را در زمینه، پرورش ماهیان گرمابی، بلدرچین، غاز، اردک و ... . در بخش باغبانی، هرس و تغذیه درختان میوه و همچنین گیاهان دارویی را در این مرکز آموزشی برگزار نموده است .