اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۱:۲۳
در حالی تمشک به عنوان مروارید سیاه جنگل های شمال و نکا در رویای ثبت ملی است که به دلیل نبود صنایع فراوری،بخش عمده ای از این میوه جنگلی از بین می رود و تنها۴۰درصد آن در شهرستان نکا برداشت می شود.

اردوهای جهادی

تازه ها